Home / Show / Spring Championship Show 2013

May.19th Sunday Kamiishizu Midori no Mura (Gifu)
Judge F Chikako Kawauchi

@

@